Uchwała nr XXXV/594/VII/2016 z dnia 2016-09-27

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXXV/594/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 w sprawie powołania Kapituły Konkursu o Nagrodę Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce.

Data podjęcia:

2016-09-27

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • KULTURA I NAUKA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-09-27 00:00:00.0