Uchwała nr XXXV/597/VII/2016 z dnia 2016-09-27

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXXV/597/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 w sprawie przyznania Fundacji International School of Poznan pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Edmunda Taczanowskiego 18.

Data podjęcia:

2016-09-27

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-09-27 00:00:00.0