Uchwała nr XXXVIII/642/VII/2016 z dnia 2016-11-22

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXXVIII/642/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Lecha" część B w Poznaniu.

Data podjęcia:

2016-11-22

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-11-22 00:00:00.0