Zamówienie: UK.D.340-1/20

Sygnatura zamówienia: UK.D.340-1/20
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 27 listopada 2020
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Usługi Komunalne
ul.Słowackiego 43a, 60-521 Poznań
kontakt: tel. 61 846-29-00, fax: 61 846-29-11
email: sekretariat@uslugikomunalne.com.pl

Przedmiot zamówienia

Usługa sprzątania i utrzymania czystości terenów cmentarzy komunalnych miasta Poznania w latach 2021-2023

Termin składania ofert/wniosków

29 grudnia 2020 do godz. 09:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

23 listopada 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-12-29

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2021-01-15

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: dodano wzór umowy (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Maciej Dźwig
Data i godzina publikacji: 2020-11-27 22:12