Zamówienie: UK.D.340-1/21

Sygnatura zamówienia: UK.D.340-1/21
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 10 marca 2021
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Usługi Komunalne
ul.Słowackiego 43a, 60-521 Poznań
kontakt: tel. 61 846-29-00, fax: 61 846-29-11
email: sekretariat@uslugikomunalne.com.pl

Przedmiot zamówienia

Utrzymanie zieleni na terenach cmentarzy komunalnych miasta Poznania w latach 2021-2023

Termin składania ofert/wniosków

12 kwietnia 2021 do godz. 09:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

5 marca 2021

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2021-04-12

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2021-04-29

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maciej Dźwig
Data wytworzenia informacji: 2021-03-10
Opis zmian: dodano wzór umowy (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Maciej Dźwig
Data i godzina publikacji: 2021-03-10 16:42