Zamówienie: UK.D.340-2/21

Sygnatura zamówienia: UK.D.340-2/21
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 12 marca 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Usługi Komunalne
ul.Słowackiego 43a, 60-521 Poznań
kontakt: tel. 61 846-29-00, fax: 61 846-29-11
email: sekretariat@uslugikomunalne.com.pl

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na wykonywaniu zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów z terenów administracyjnych miasta Poznania

Termin składania ofert/wniosków

22 marca 2021 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

12 marca 2021

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2021-03-22

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2021-03-24

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maciej Dźwig
Data wytworzenia informacji: 2021-03-12
Opis zmian: dodano ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Maciej Dźwig
Data i godzina publikacji: 2021-03-12 19:40