Zamówienie: WM-O-A-271-4/20

Sygnatura zamówienia: WM-O-A-271-4/20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 14 lutego 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Wydawnictwo Miejskie Posnania
ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
kontakt: telefon 61 851-86-01
email: wm@wm.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Druk i dostawa kwartalnika "Kronika Miasta Poznania" 4 numery: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 (ISSN 0137-3552)

Termin składania ofert/wniosków

27 lutego 2020 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 lutego 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-02-27

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-03-04

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maria Zielewicz
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-14 10:50 - załącznik nr 6 (Wprowadzenie informacji)