Zamówienie: WM-O-A-271-5/20

Sygnatura zamówienia: WM-O-A-271-5/20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 13 lutego 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Wydawnictwo Miejskie Posnania
ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
kontakt: telefon 61 851-86-01
email: wm@wm.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Druk i dostawa 9 numerów miesięcznika "Senioralny Poznań" od nr kwiecień 4 (4) 2020 do nr grudzień 12 (12) 2020 (w nakładzie 20.000. egz. x 9 numerów = 180.000 egz.)

Termin składania ofert/wniosków

25 lutego 2020 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

13 lutego 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-02-25

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-02-26

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maria Zielewicz
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-13 12:46 - Załącznik nr 6 (Wprowadzenie informacji)