Komunikat: Konkurs "Zielony Poznań"

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Data obowiązywania

od 2020-05-04 do 2020-09-30

Treść

W tym roku już po raz dwudziesty siódmy Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie "Zielony Poznań" na najpiękniejsze balkony, tarasy, ogrody przydomowe, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pasy zieleni i zielone dachy.

Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne są od 2 maja br., w Biurze Konkursu - Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404,pok.104), a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania (www.bip.poznan.pl). Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 20 czerwca br. w Biurze Konkursu - Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404,pok.104).

Celem konkursu jest kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy. Rosnąca z roku na rok liczba mieszkańców, instytucji oraz podmiotów gospodarczych zgłaszających do konkursu swoje obiekty, jest przejawem zamiłowania poznaniaków do przyrody i wielkiej troski jaką darzą swoje najbliższe otoczenie. Do konkursu zgłaszają się nie tylko indywidualni mieszkańcy ukwiecający swoje ogrody przydomowe, działki i balkony, ale także firmy i instytucje, które zielonymi aranżacjami upiększają Poznań oraz podwyższają walory estetyczne, wpływające na utrwalenie wizerunku Poznania postrzeganego zawsze jako miasto zieleni.

Konkurs składa się z dwóch etapów (osiedlowy i miejski). W pierwszym etapie - osiedlowym konkursu, przedstawiciele Rad Osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców dokonują w terminie do 20 lipca br. lustracji zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione z nich przechodzą do etapu drugiego konkursu - miejskiego. Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta, powołana przez Prezydenta Miasta Poznania, wybierze w terminie do 30 sierpnia br. najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty zgłoszone w sześciu kategoriach konkursu. W tym roku instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne) będą mogły ubiegać się o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu.

W XXVI edycji konkursu do rywalizacji zgłoszono 4 066 obiektów w tym:

  • w kategorii: zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne  212 obiektów;
  • w kategorii  balkony, tarasy, loggie i okna  598 obiektów;    
  • w kategorii  ogrody przydomowe 575 obiektów,    
  • w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych 2 662 obiektów oraz
  • w kategorii pasy zieleni  15 obiektów.

W tym roku 1 podmiot ubiegał się o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację 
oraz o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu - 3 instytucje

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja komunikatu o konkursie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2020-05-05 09:49