Komunikat: Miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym przekazane przez dzierżawców obwodów łowieckich obejmujących Miasto Poznań

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Data obowiązywania

od 2020-05-19 do 2021-05-19

Treść

Miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym przekazane przez dzierżawców obwodów łowieckich obejmujących Miasto Poznań.

(art. 42b ustęp 1b ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 roku)

Koło Łowieckie nr 2 "Ratusz"

Od 1 lutego 2020 r. koło łowieckie prowadzi elektroniczną książkę ewidencji pobytu na polowaniu. Udostępnianie informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualny dotyczącym: terminu rozpoczęcia i zakończenia polowania, określenia miejsca wykonywania polowania indywidualnego oraz numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego możliwe na podstawie przesłanego litem poleconym na adres korespondencyjny koła, pisemnego wniosku o udostepnienie informacji zawartej w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu indywidualnym. Koło Łowieckie informuje, że wnioskodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych w wyniku przygotowania i przekazania przedmiotowej informacji.

Koło Łowieckie nr 2 "Złota Kielnia"

Książka Ewidencji Pobytu Myśliwych na Polowaniu Indywidualnym znajduje się po adresem ul. Widok 22 62-080 Batorowo

Koło Łowieckie nr 78 "Łoś"

Książka ewidencji polowań indywidualnych prowadzona w formie papierowej przechowywana jest w miejscowości Chomęcice, ul. Rosnowiecka 14A. Mieszkańcy posesji nie udzielają żadnych informacji na temat wpisów w książce. Informacje o wpisach w książce ewidencji polowań indywidualnych będą udzielana na pisemne zapytanie zainteresowanych przesłane na adres koła. Zakres udzielanych informacji: termin rozpoczęcia i zakończenia polowania, określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego oraz numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

Wojskowe Koło Łowieckie nr 86 "Sokół"

Koło łowieckie prowadzi elektroniczną książkę ewidencji pobytu na polowaniu. Dostęp do/EKEP/ elektronicznej książki ewidencji polowań możliwy jest poprzez zalogowanie i wypełnienie stosownego wniosku pod linkiem https://systemkl.pzlow.pl/pzl-exchange. Po jego akceptacji /lub odrzuceniu/ osoba zainteresowana otrzymuje dostęp do książki dla obwodu nr 186.

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Czubała
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-19 08:53 - aktualizacja (Wprowadzenie informacji)