Komunikat: Otwarty konkurs na rok 2021 - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Data obowiązywania

od 2021-01-04 do 2021-01-29

Treść

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Nr XXXVIII/666/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 26/2021

NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

w roku 2021

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jakub Grypczyński
Data wytworzenia informacji: 2021-01-04
Opis zmian: aktualizacja działu umieszczenia konkursu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2021-01-04 15:11