Komunikat: XXIX edycja konkursu "Zielony Poznań" rozpoczęta!

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Data obowiązywania

od 2022-05-04 do 2022-09-30

Treść

Jak wziąć udział w konkursie?

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w okresie od 2 maja do 20 czerwca w Biurze konkursu - Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań). Karty zgłoszeń będzie można złożyć do skrzynki podawczej, która mieści się w holu budynku bądź przesyłać pocztą. Karty można składać również w swojej Radzie Osiedla bądź, w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych - w wybranym ROD, po uprzednim kontakcie z Biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49.

W holu budynku Urzędu Miasta przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, a także na stronie internetowej Konkursu www.poznan.pl/zielonypoznan można pobrać Regulamin oraz Karty zgłoszeń.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Jak oceniane są obiektów w konkursie?

Obiekty konkursowe oceniane są w sześciu kategoriach:

  1. zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne,
  2. balkony, tarasy, loggie i okna,
  3. ogrody przydomowe, 
  4. działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców,
  5. pasy zieleni,
  6. zielone dachy, jako ogrody na dachach konstruowane głównie w celach rekreacyjno-estetycznych.       

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I Etap Osiedlowy - zgłoszone obiekty oceniane  będą do 20 lipca br. przez przedstawicieli rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców lub Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców.

II Etap Miejski - najwyżej ocenione obiekty oceniane będą przez Miejską Komisję Konkursowa złożoną z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta, a wybór (do 30 sierpnia br.) najciekawszych i najwyżej punktowanych obiektów zgłoszonych w sześciu kategoriach konkursu Miejska Komisja Konkursowa zarekomenduje Prezydentowi Miasta Poznania.

W konkursie przyznane zostaną dwa wyróżnienia: Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu. Mogą się o nie ubiegać instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne).

Ponadto jak co roku przyznawane są wyróżnienia: Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w tym roku tematem przewodnim do wyróżnienia będzie "Zieleń i woda" oraz Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych Dendrologii  i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za "Ogród sprzyjający hortiterapii czynnej i biernej".

Pomysłowość poznanianek, poznaniaków spośród obiektów poszczególnych kategorii jest ogromna: aranżacje, ogrody naturalistyczne połączone z nieustającą pasją do roślin, tworzenie zielonych przestrzeni sprzyjającym mieszkańcom, zamiłowanie do ekologicznej uprawy kwiatów, warzyw,  pomysłowe elementy małej architektury ogrodowej z kompozycjami kwiatowymi świadczą o nieustającej pasji do roślin i dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania postrzeganego zawsze jako miasto zieleni.                

W dotychczasowych 28 edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział ponad 91 tys. uczestników.

Nagrody dla uczestników konkursu "Zielony Poznań" ufundował prezydent Poznania oraz partnerzy konkursu: Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewelina Murzydło
Data wytworzenia informacji: 2022-04-26 00:00
Opis zmian: Wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Jakub Grypczyński
Data i godzina publikacji: 2022-04-26 11:51