Komunikat: XXVIII edycja konkursu "Zielony Poznań" rozpoczęta!

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Data obowiązywania

od 2021-05-02 do 2021-09-30

Treść

Konkurs składa się z dwóch etapów: osiedlowego i miejskiego.   

W pierwszym z nich zgłoszone obiekty oceniają (do 20 lipca) przedstawiciele rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców lub Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców. Najwyżej ocenione przechodzą do etapu drugiego - miejskiego. Tam Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i urzędu miasta wybierze (do 30 sierpnia) najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty zgłoszone w sześciu kategoriach konkursu. Są to: 

  • zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne,
  • balkony, tarasy, loggie i okna,
  • ogrody przydomowe, 
  • działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców,
  • pasy zieleni,
  • zielone dachy, jako ogrody na dachach konstruowane głównie w celach rekreacyjno-estetycznych.

W konkursie przyznane zostaną dwa wyróżnienia: Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu. Mogą się o nie ubiegać instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne).

Ponadto jak co roku przyznawane są wyróżnienia Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych Dendrologii  i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za "Ogród sprzyjający hortiterapii czynnej i biernej".

Udział w konkursie jest oczywiście bezpłatny.       
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w okresie od 2 maja do 20 czerwca w Biurze konkursu - Wydział Działal­ności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań). Karty zgłoszeń będzie można złożyć do skrzynki podawczej, która mieści się w holu budynku bądź przesyłać pocztą. Karty można składać również w swojej Radzie Osiedla bądź, w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych - w wybranym ROD, po uprzednim kontakcie z Biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49.

W holu budynku Urzędu Miasta przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, a także na stronie internetowej Konkursu www.poznan.pl/zielonypoznan można pobrać Regulamin oraz Karty zgłoszeń.

Konkurs "Zielony Poznań" ma już 28 lat i na trwałe wpisał się w pamięć naszym mieszkańcom, którzy z wielką troską i dbałością podchodzą do przyrody i swojego najbliższego otoczenia.

Pomysłowość poznanianek, poznaniaków spośród obiektów poszczególnych kategorii jest ogromna: aranżacje, zamiłowanie do ekologicznej uprawy kwiatów, warzyw, pomysłowe elementy małej architektury ogrodowej z kompozycjami kwiatowymi oraz ogrody odporne na suszę świadczą o kształtowaniu postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania.

W dotychczasowych 27 edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział ponad 80 tys. uczestników.

Pomimo trudnej sytuacji z powodu CIVID-19 pokażmy, że zieleń ma dla nas pozytywny wpływ i należy o nią codziennie dbać!         

Razem możemy więcej dla zieleni w mieście!

Nagrody dla uczestników konkursu "Zielony Poznań" ufundował prezydent Poznania oraz partnerzy konkursu: Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewelina Murzydło
Data wytworzenia informacji: 2021-05-04
Opis zmian: dodanie komunikatu o rozpoczęciu konkursu Zielony Poznań (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2021-05-04 10:49