Oferta: ds. prawno- podatkowych

Data publikacji: 2021-01-04
Nr ref.: FN/1/2021
Wydział: Wydział Finansowy
Stanowisko: ds. prawno- podatkowych

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-02-11

Zakres podstawowych czynności

 • przygotowywanie projektów pism oraz informacji dotyczących interpretacji i stosowania przepisów prawa podatkowego oraz w zakresie należności publicznoprawnych dochodzonych przez administracyjny organ egzekucyjny lub komornika sądowego
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w zakresie podatków i opłat
 • przygotowywanie pism procesowych oraz projektów umów w zakresie działania organów podatkowych
 • analiza akt oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawach wymagających interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • pomoc prawna w zakresie stosowania przepisów prawa upadłościowego i naprawczego oraz pomocy publicznej
 • analiza akt w sprawach dłużników, poszukiwanie i proponowanie rozwiązań w dochodzeniu należności podatkowych
 • składanie pozwów w postępowaniu nakazowym dochodzenia należności, zabezpieczanie roszczeń publicznoprawnych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - prawo
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z doradztwem prawnym
 • wiedza z zakresu prawa podatkowego, w tym Ordynacji podatkowej; prawa cywilnego i postępowania cywilnego, postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz kpa
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy publicznej i egzekucji administracyjnej
 • umiejętność redagowania pism i tworzenia aktów prawa miejscowego

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej lub kancelarii prawnej na stanowisku związanym z obsługą prawną
  • studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego
  • kursy, szkolenia z zakresu finansów publicznych
  • aplikacja radcowska

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna
 • bezpośredni kontakt z instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: TDW
Data wytworzenia informacji: 2021-02-11
Opis zmian: Informacja o wynikach nabory (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2021-02-11 11:04