Oferta: kierownik oddziału sprawozdawczości i analiz

Data publikacji: 2020-05-21
Nr ref.: FN/73/2020
Wydział: Wydział Finansowy
Stanowisko: kierownik oddziału sprawozdawczości i analiz

Zakres podstawowych czynności

kierowanie zespołem i realizacją zadań Oddziału, w tym m.in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • kontrolowanie dowodów księgowych i operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektów i programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
 • opracowywanie i aktualizacja zasad polityki rachunkowości
 • aktualizacja Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
 • sporządzanie planu finansowego Wydziału
 • sporządzanie plików JPK
 • sporządzanie sprawozdań zbiorczych do NBP
 • prowadzenie ewidencji pozabilansowej zaangażowania wydatków budżetowych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunki: ekonomia i finanse, nauki prawne
 • minimum pięcioletnie doświadczenie na stanowiskach finansowo-księgowych
 • znajomość zasad rachunkowości
 • umiejętność sporządzania sprawozdań  finansowych z uwzględnieniem konsolidacji

Wymagania dodatkowe

 • tytuł biegłego rewidenta
 • znajomość zasad rachunkowości budżetowej
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • studia podyplomowe/kursy/szkolenia z rachunkowości/finansów publicznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wpływ na ład finansowy Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa oraz  pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-06-08.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-05 09:50 - Informacja o naborze (Aktualizacja)