Komunikat: Ogłoszenie zatwierdzonej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Aquanet S.A.

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Komunalnej

Data obowiązywania

od 2021-10-07 do 2024-10-06

Treść

Działając w trybie art. 24e ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez
Aquanet S.A. 

Taryfa wejdzie w życie z dniem 7 października 2021 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat. Składa się ona z następujących elementów:

  1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków,
  2. opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kazimierczak
Data wytworzenia informacji: 2022-01-12 00:00
Opis zmian: Kategoria RDR (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Wańska
Data i godzina publikacji: 2022-01-12 11:18