Komunikat: ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Główna, ul. Gnieźnieńska (2 pola inwestycyjne) - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Data obowiązywania

od 2019-08-12 do 2019-10-21

Treść

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

- ul. Gnieźnieńska obręb Główna arkusz 13 działki 4/4, 6/1, 6/2, 7/1, 7/3, 7/4, 8/1, 8/4, 11/7 pow. łączna 8168 m2

- ul. Gnieźnieńska obręb Główna arkusz 13 działki 9/2, 10/4, 10/6, 11/6 pow. łączna 3050 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 14 października 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 21 października 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, sala 209.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Olpińska
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-19 10:59 - aktualizacja (Aktualizacja)