Komunikat: ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Naramowice, rejon ul. Czarnucha (działka 29/47) oraz rejon ul. Rubież i Czarnucha (działka 29/57 i działka 29/59) - tereny pod zabudowę usługową

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Data obowiązywania

od 2020-05-22 do 2020-08-06

Treść

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w Poznaniu:

- rejon ul. Czarnucha - obręb Naramowice arkusz 11 działka 29/47 (RIVa) pow. 8387 m2 KW PO1P/00170756/0,

- rejon ulic: Rubież i Czarnucha - obręb Naramowice arkusz 11 działka 29/57 (RIVa, RIVb) pow. 4548 m2 KW PO1P/00170756/0,

- rejon ulic: Rubież i Czarnucha - obręb Naramowice arkusz 11 działka 29/59 (RIVa) pow. 4569 m2 KW PO1P/00170756/0.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 30 lipca 2020 r.

Przetargi odbędą się dnia 6 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, Sala Nr 209.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Opis zmian: nowy komunikat WGN (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Monika Olpińska
Data i godzina publikacji: 2020-05-19 11:24