Komunikat: ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Podolany, ul. Kowarska 19 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Data obowiązywania

od 2019-03-15 do 2019-05-20

Treść

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, położonej w Poznaniu:

ul. Kowarska 19 - obręb Strzeszyn arkusz 4 działka 58/11 (Bp) KW PO1P/00090985/9 i 58/18 (Bz) KW PO1P/00116268/6 - pow. łączna 1200 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 13 maja 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 20 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Olpińska
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-10 10:48 - aktualizacja (Aktualizacja)