Komunikat: ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. E. Waśniowskiej działki 5/825 i 5/826 - teren pod zabudowę jednorodzinną

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Data obowiązywania

od 2022-04-21 do 2022-05-26

Treść

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

- ul. Emilii Waśniowskiej - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/825 (RV) - pow. 390 m2 KW PO1P/00165176/2,

- ul. Emilii Waśniowskiej - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/826 (RV) - pow. 433 m2 KW PO1P/00165176/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 19 maja 2022 r.

Przetargi odbędą się dnia 26 maja 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Zastępca Prezydenta Bartosz Guss
Data wytworzenia informacji: 2022-04-14 00:00
Opis zmian: nowy komunikat WGN (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Olpińska
Data i godzina publikacji: 2022-04-21 12:53