Komunikat: ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Strzeszyn, ul. Literacka - A.Memoraty (2 działki) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Data obowiązywania

od 2019-04-12 do 2019-05-23

Treść

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Literackiej i Anny Memoraty obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/161 (RIVb) pow. 473 m2 KW PO1P/00318232/1;

- rejon ulic: Literackiej i Anny Memoraty obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/162 (RIVb) pow. 474 m2 KW PO1P/00318232/1.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 16 maja 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 23 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, sala nr 911.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Olpińska
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-12 08:50 - aktualizacja (Aktualizacja)