Komunikat: ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości: Strzeszyn, ul. M. Gruchmanowej - działki: 1/397, 1/398, 1/399 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Data obowiązywania

od 2022-06-24 do 2022-08-26

Treść

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/397 (RIVb) pow. 604 m2 KW PO1P/00318232/1

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/398 (RIVb) pow. 603 m2 KW PO1P/00318232/1

ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/399 (RIVb) pow. 647 m2 KW PO1P/00318232/1

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 19 sierpnia 2022 r.

Przetargi odbędą się dnia 26 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Zastępca Prezydenta Bartosz Guss
Data wytworzenia informacji: 2022-06-22 00:00
Opis zmian: nowy komunikat WGN (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Olpińska
Data i godzina publikacji: 2022-06-24 09:31