Komunikat: ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Szczepankowo, ul. Dyniowa (działka 66/24 i działka 66/29) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Data obowiązywania

od 2019-04-26 do 2019-06-17

Treść

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Dyniowa obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/24 (RIIIa) pow. 1286 m2 KW PO2P/00145941/7;

- ul. Dyniowa obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/29 (RIIIa) pow. 816 m2 KW PO2P/00145941/7.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 10 czerwca 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 17 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Malinowa.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Olpińska
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-26 11:10 - aktualizacja (Aktualizacja)