Komunikat: ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Podolany, ul. Strzeszyńska - Lądecka - teren pod zabudowę mieszkaniową

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Data obowiązywania

od 2020-04-06 do 2020-06-29

Treść

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w Poznaniu:

rejon ulic: Strzeszyńskiej i Lądeckiej obręb Strzeszyn arkusz 04 działka 20/5 (Ba) pow. 1613 m2 KW PO1P/00124088/9.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 22 czerwca 2020 r.

Przetarg odbędzie się dnia 29 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, sala nr 209.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Olpińska
Data i godzina publikacji: 2020-04-06 13:17