Komunikat: UWAGA - zasady uczestnictwa w przetargach

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Data obowiązywania

od 2021-04-14 do 2022-02-28

Treść

Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii, wymogi i obostrzenia sanitarne oraz konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia klientów oraz pracowników Urzędu Miasta Poznania, uprzejmie prosimy o bezwzględne dostosowanie się do poniższych zasad uczestnictwa w przetargach:

Ilość osób uczestniczących w przetargu powinna odpowiadać ilości wpłaconych wadiów (jedno wadium = 1 osoba),

-   W przypadku, gdy jedno wadium wpłacone jest wspólnie przez kilka osób lub spółkę, która wymaga reprezentacji dwóch osób, konieczne jest wyznaczenie jednego uczestnika i udzielenie mu przez pozostałe osoby pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniającego do reprezentowania ich w przetargu,

-   W przypadku małżonków nie jest wymagana forma aktu notarialnego, wystarczające jest pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

Jeżeli, pomimo powyższego zalecenia, na przetarg stawią się również osoby towarzyszące, to nie gwarantujemy, że będą mogły one uczestniczyć w przetargu. Będzie to możliwe jedynie w sytuacji, kiedy łączna liczba członków Komisji, uczestników przetargu oraz osób im towarzyszących nie przekroczy obowiązującego limitu osób dla danej sali. Natomiast w przypadku przekroczenia limitu, osoby towarzyszące będą musiały przejść do sali sąsiedniej (jeśli będzie wolna) lub opuścić budynek Urzędu.

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Justyna Marek
Data wytworzenia informacji: 2021-08-30
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Olpińska
Data i godzina publikacji: 2021-11-25 13:26