Komunikat: ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Smochowice, rejon ul. Olsztyńskiej - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Data obowiązywania

od 2021-10-06 do 2021-12-09

Treść

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Olsztyńskiej

obręb Krzyżowniki arkusz 15:

działka 109/13 (RVI) pow. 5187 m2 KW PO1P/00042594/0

działka 109/14 (RVI) pow. 4880 m2 KW PO1P/00042594/0

działka 109/15 (RVI) pow. 4946 m2 KW PO1P/00042594/0

działka 109/16 (RVI) pow. 2647 m2 KW PO1P/00042594/0

obręb Krzyżowniki arkusz 16:

działka 97/86 (RIVa, RV, RVI) pow. 3890 m2 KW PO1P/00042594/0

działka 97/87 (RVI) pow. 4840 m2 KW PO1P/00042594/0

działka 97/88 (RVI) pow. 1678 m2 KW PO1P/00042594/0

pow. łączna 28 068 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 2 grudnia 2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 9 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Zastępca Prezydenta Bartosz Guss
Data wytworzenia informacji: 2021-10-01 00:00
Opis zmian: nowy komunikat WGN (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Olpińska
Data i godzina publikacji: 2021-10-05 09:40