Komunikat: ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Podolany, rejon ul. Strzeszyńskiej - działka 15/1

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Data obowiązywania

od 2022-05-12 do 2022-07-14

Treść

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Strzeszyńskiej obręb Podolany arkusz 08 działka 15/1 (RIVa) pow. 1263 mKW PO1P/00121062/0.

W przetargu mogą brać udział właściciele / użytkownicy wieczyści działki 10 (obręb Podolany arkusz 08) oraz działki 86 (obręb Podolany arkusz 06), jeżeli:

  1. wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do 7 lipca 2022 r. oraz
  2. dokonają pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargunie później niż 7 lipca 2022 r. do godziny 15:00 w Sali Obsługi Klienta Wydziału Gospodarki
     Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, w zamkniętej kopercie z napisem: Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu - ul. Strzeszyńska działka 15/1.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności / prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości sąsiedniej (aktualny wydruk z Elektronicznej Księgi Wieczystej), a w przypadku nieujawnionego w KW aktualnego stanu prawnego także inne dokumenty poświadczające prawo do nieruchomości).

Przetarg odbędzie się 14 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, Sala 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Zastępca Prezydenta Bartosz Guss
Data wytworzenia informacji: 2022-05-06 00:00
Opis zmian: nowy komunikat WGN (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Olpińska
Data i godzina publikacji: 2022-05-11 08:24