Komunikat: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Data obowiązywania

od 2022-05-12 do 2022-06-03

Treść

Prezydent Miasta Poznania informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ul. Suwalskiej, przeznaczonej do zbycia na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 371/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 maja 2022 r.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Paweł Adamczyk
Data wytworzenia informacji: 2022-05-11 00:00
Opis zmian: Publikacja wykazu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Paweł Adamczyk
Data i godzina publikacji: 2022-05-11 09:40