Oferta: ds. księgowości dochodowej

Data publikacji: 2022-08-29
Nr ref.: GN/204/2022
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Stanowisko: ds. księgowości dochodowej

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie opłat użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwałego zarządu i dzierżaw, dla nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania i Skarbu Państwa
 • dokonywanie weryfikacji należności
 • rozliczanie sald kontrahentów
 • udostępnianie informacji publicznej
 • sporządzanie sprawozdań
 • obsługa klienta w zakresie prowadzonych postępowań

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy w tym roczne doświadczenie na stanowiskach pracy w księgowości albo
 • wykształcenie wyższe i roczne doświadczenie na stanowiskach pracy w księgowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości
 • znajomość zasad rachunkowości budżetowej

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej
 • kursy, szkolenia w zakresie finansów publicznych, rachunkowości

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy - ul. Gronowa 20
 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2022-09-30.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2022-09-12 00:00
Opis zmian: przedłużenie rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2022-09-12 13:34