Komunikat: KOS-V.6220.152.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-01-15 do 2020-02-14

Treść

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

 informuje:

  • o wydanej w dniu 15 stycznia 2020 r., na wniosek Inwestora: NOVAFORM NARAMOWICE Sp. z o.o. ul. Tylne Chwaliszewo 23, 61-103 Poznań, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.152.2019, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  polegającego na "Budynki mieszkalne wielorodzinne z towarzyszącymi usługami przy ul. Czarnucha w dzielnicy Naramowice w Poznaniu" zlokalizowanego na działce nr 513/65 (po podziale 513/85, 513/86, 513/87, 513/88, 513/89, 513/90, 513/91, 513/92, 513/93), arkusz 11, obręb 50 Naramowice.
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.152.2019

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-15 14:06 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)