Komunikat: KOS-V.6220.174.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2020-01-15 do 2020-01-29

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2096)  

zawiadamia strony

  • przekazaniu uzupełnienia Karty Informacyjnej do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, w związku z wydaniem opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożoną dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pok. 213 w godzinach urzędowania (pn. - pt. 730-1530).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOS-V.6220.174.2019

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-15 13:55 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)