Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 48/2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2019-04-29 do 2019-12-31

Treść

na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-30 10:23 - dodanie kategorii (Aktualizacja)