Oferta: ds. hałasu

Data publikacji: 2022-08-23
Nr ref.: KOS/209/2022
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Stanowisko: ds. hałasu
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo na ok. 1,5 roku

Zakres podstawowych czynności

 • przyjmowanie, prowadzenie i rozpatrywanie spraw związanych z hałasem i polami elektromagnetycznymi, w tym m.in. wydawanie decyzji i przyjmowanie zgłoszeń oraz wyników pomiarów dotyczących emisji hałasu i pól elektromagnetycznych, przygotowywaniem opinii merytorycznych w sprawach dotyczących oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, przygotowywanie części dotyczącej hałasu i pól elektromagnetycznych do pozwolenia zintegrowanego
 • nadzór, monitorowanie i sprawozdawczość związane z mapą akustyczną miasta Poznania i programem ochrony środowiska przed hałasem
 • przyjmowanie, prowadzenie i rozpatrywanie spraw o charakterze interwencyjnym, związanych z ochroną przed hałasem, polami elektromagnetycznymi
 • organizowanie, prowadzenie lub udział w wizjach lokalnych w terenie, analiza dokumentacji i sporządzanie protokołów

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe: akustyka, fizyka, inne kierunki ze specjalnością akustyka
 • znajomość przepisów ochrony środowiska i zagadnień merytorycznych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem oraz polami elektromagnetycznymi
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, w tym prowadzenia negocjacji
 • prawo jazdy kategorii B

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej
 • doświadczenie w pracy związanej z ochroną środowiska przed hałasem oraz polami elektromagnetycznymi
 • studia podyplomowe w zakresie akustyki, ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem, prawa administracyjnego

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy: ul. Gronowa 22, Poznań
 • praca głównie przy komputerze
 • wyjazdy w teren
 • bezpośrednie kontakty z klientami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • ciekawą pracę i stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu środowiska w Mieście
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2022-09-26.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2022-09-12 00:00
Opis zmian: KOS/209/2022 - przedłużenie terminu naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2022-09-12 15:27