Oferta: ds. ochrony zieleni

Data publikacji: 2021-09-14
Nr ref.: KOS/170/2021
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Stanowisko: ds. ochrony zieleni
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo na ok. 1,5 roku

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-10-15

Zakres podstawowych czynności

 • przyjmowanie, prowadzenie i rozpatrywanie spraw związanych z załatwianiem zgłoszeń zamierzo-nego usunięcia drzew, wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz interwencji dot. uszkodzenia, zniszczenia lub nielegalnej wycinki
 • przygotowywanie pism, postanowień i decyzji w prowadzonych sprawach
 • udział w monitorowaniu wydanych decyzji administracyjnych z zakresu usuwania drzew i krzewów, m.in. opłat, kompensacji przyrodniczych
 • organizowanie i udział w wizjach lokalnych w terenie, ocena drzewostanu i zbieranie dokumentacji w prowadzonych sprawach

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe: ogrodnictwo, leśnictwo lub inne kierunki studiów o programie obejmującym dendrologię
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w realizacji zadań związanych bezpośrednio z wykorzystaniem wiedzy dendrologicznej
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • wiedza przyrodnicza, a zwłaszcza dendrologiczna oraz praktyczna umiejętność rozpoznawania gatunków drzew i krzewów, także w stanie bezlistnym
 • dobra znajomość zagadnień prawnych i merytorycznych z zakresu ochrony przyrody, zwłaszcza ochrony drzew i krzewów
 • umiejętności obsługi klienta i współpracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej przy wydawaniu decyzji administracyjnych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjazdy w teren, prowadzenie samochodu służbowego
 • bezpośrednie kontakty z klientami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu krajobrazu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_KOS_170_2021.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2021-10-15
Opis zmian: KOS/170/2021 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2021-10-15 13:52