Komunikat: Komunikat Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie zadań priorytetowych nr 1,4,5 na rok 2019.

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kultury

Data obowiązywania

od 2019-02-07 do 2019-12-31

Treść

Zarządzeniem Nr 91/2019/P z dnia 07.02.2018 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez podmioty niepubliczne w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2019 w zakresie zadań priorytetowych nr 1,4,5. Wykaz  wybranych ofert zawarty jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, informacje o ofertach którym nie przyznano dotacji zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia, natomiast wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych zawarty jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Bartosz Antoniewicz
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-11 17:02 - korekta edytorska (Aktualizacja)