Komunikat: Konkurs Kultura na Wynos

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kultury

Data obowiązywania

od 2020-05-19 do 2020-06-16

Treść

 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym

zaprasza

  • osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Poznania, bądź płacące podatek dochodowy w Poznaniu,
  • osoby prawne mające siedzibę na terenie Poznania (z wyłączeniem instytucji kultury),  
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę na terenie Poznania

do udziału w konkursie "Kultura na Wynos"

IDEA

Promowanie poznańskiego środowiska kulturalnego i prezentowanie lokalnych inicjatyw kulturalnych realizowanych w okresie utrudnionego dostępu do wydarzeń kulturalnych, w związku z ogłoszeniem w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii.

CEL

Wyłonienie, nagrodzenie i wyróżnienie najlepszych poznańskich inicjatyw kulturalnych, prezentowanych z wykorzystaniem narzędzi internetowych lub innych dostępnych kanałów, udostępnionych publicznie w okresie pomiędzy 11 marca 2020 r. a 15 czerwca 2020 r.

KATEGORIE KONKURSOWE

  • WYDARZENIA: wydarzenia kulturalne, m.in.: koncerty, spektakle, spotkania, czytania, oprowadzania oraz inne działania, w tym udostępnianie zapisów zarejestrowanych wcześniej wydarzeń kulturalnych,
  • EDUKACJA: działania służące podnoszeniu kompetencji kulturowych odbiorców w formie m.in. warsztatów, webinariów, kursów oraz inne działania z zakresu edukacji kulturalnej,
  • WYDAWNICTWA: publikacje książkowe, audiobooki, nagrania muzyczne, materiały dydaktyczne oraz inne formy wydawnicze.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Na nagrody i wyróżnienia w konkursie przeznaczono kwotę 50 000 złotych. W każdej kategorii przyznana zostanie nagroda w wysokości 5 000 złotych, kapituła przyzna także wyróżnienia w wysokości od 1000 do 3 000 złotych.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną - poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie https://bit.ly/kulturanawynosform

w terminie od 18 maja 2020 r. (od godz. 23.59) do 15 czerwca 2020 r. (do godz. 23.59).

REGULAMIN

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

PRZYDATNE LINKI i ADRESY:

  • bit.ly/kulturanawynosfaq - najczęściej zadawane pytania
  • bit.ly/kulturanawynosform - adres formularza konkursowego
  • dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania wyłącznie pod adresem: kulturanawynos@um.poznan.pl.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kozielczyk
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-18 20:58 - wprowadzenie komunikatu (Aktualizacja)