Komunikat: Konkurs na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kultury

Data obowiązywania

od 2023-02-24 do 2023-08-31

Treść

 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

OGŁASZA KONKURS
   na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora
   Teatru Polskiego w Poznaniu

Do konkursu na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego
w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, mogą przystąpić kandydatki lub kandydaci spełniający następujące kryteria wskazane w zarządzeniu Nr 126 /2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia
22 lutego 2023 r.:

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (pok. 115) bądź przesyłać na adres ww. wydziału, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie
do 12 maja 2023 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: KONKURS NA KANDYDATKĘ/KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ, a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz
z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydatki/kandydata.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: lipiec/sierpień 2023 roku.

 Informacje o działalności oraz o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru Polskiego w Poznaniu kandydatki/kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w siedzibie instytucji (Poznań, ul. 27 Grudnia 8/10, tel.: 61 852 64 95) oraz w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania (tel.: 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl).

Pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się w załączniku do pobrania oraz na stronie:

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/126-2023-p,NT0018D6FA/

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Katrzyna Rząca
Data wytworzenia informacji: 2023-02-24 00:00
Opis zmian: sprawdzenie treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Katarzyna Rząca
Data i godzina publikacji: 2023-02-24 09:58