Komunikat: Ogłoszenie konkursu na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kultury

Data obowiązywania

od 2022-05-16 do 2022-06-20

Treść

 PREZYDENT MIASTA POZNANIA

 OGŁASZA KONKURS
   na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora
   Biblioteki Raczyńskich


Do konkursu na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich, plac Wolności 19, 61-739 Poznań, mogą przystąpić kandydatki lub kandydaci spełniający kryteria wskazane
w zarządzeniu Nr 389/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 maja 2022 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (pok. 115) bądź przesyłać na adres ww. Wydziału, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2022 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: KONKURS NA KANDYDATKĘ/KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ, a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydatki/kandydata. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: czerwiec/lipiec 2022 roku.

Informacje o działalności oraz o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Biblioteki Raczyńskich można uzyskać w siedzibie instytucji (Poznań, plac Wolności 19, tel.: 61 885 89 62) oraz w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania (tel.: 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl).

Pełna treść ogłoszenia konkursowego znajduje się w załączniku do pobrania oraz na stronie:  https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/389-2022-p,NT001810B6/

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Beata Ptaszyk
Data wytworzenia informacji: 2022-05-16 00:00
Opis zmian: dodano link (Aktualizacja)
Opublikował(a): Katarzyna Rząca
Data i godzina publikacji: 2022-05-17 12:02