Komunikat: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2016 - w zakresie zadań priorytetowych nr 4 i 5

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kultury

Data obowiązywania

od 2015-12-24 do 2016-01-21

Treść

Prezydent Miasta Poznania ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2016 - w zakresie zadań priorytetowych nr 4 i 5.

Treść ogłoszenia oraz wzory dokumentów zawierają załączniki do niniejszego komunikatu.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Aleszczyk
ostatnia zmiana w dniu 2015-12-23 13:03 - Wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)