Komunikat: Program stypendialny dla osób związanych z poznańskim środowiskiem kulturalnym w roku 2021

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kultury

Data obowiązywania

od 2021-07-04 do 2021-12-31

Treść

IDEA

Wsparcie działań artystycznych i rozwojowych lokalnych twórców (-rczyń) i innych przedstawicieli (-lek) środowiska kulturalnego, działających w obszarze kultury z myślą o zminimalizowaniu konsekwencji kryzysu epidemicznego, ograniczającego lub całkowicie uniemożliwiającego działalność kulturalną. Program ma jednocześnie inspirować i mobilizować do tworzenia oferty kulturalnej, uwzględniającej założenia Poznańskiego Programu dla Kultury na lata 2019-2023.

CEL

Wyłonienie w ramach konkursu stu stypendystek i stypendystów spośród zgłoszeń osób zajmujących się twórczością artystyczną, obsługą techniczną i medialną wydarzeń oraz nagrodzenie ich stypendiami, które przyczynią się do przywrócenia aktywności, owocującej każdego roku zorganizowaniem około 6000 wydarzeń kulturalnych odbywających się w Poznaniu.

BENEFICJENCI

  • ARTYSTKI i ARTYŚCI INDYWIDUALNI m.in. z obszaru sztuk wizualnych, muzyki, teatru, tańca, literatury, kina, działań edukacyjnych i interdyscyplinarnych;
  • PRACOWNICZKI i PRACOWNICY WSPIERAJĄCY DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE m.in. akustycy, oświetleniowcy, specjaliści ds. promocji, scenografowie i inni;
  • KOORDYNATORZY (-RKI), KURATORZY (-RKI), ANIMATORZY (-RKI), PRODUCENCI (-TKI) projektów kulturalnych i z zakresu edukacji kulturalnej;
  • OSOBY zajmujące się działalnością badawczą lub aktywistyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami.

KWOTA

Do rozdysponowania w ramach Programu zaplanowana jest kwota 500 000 zł.

TERMINY ORAZ WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, należy złożyć za pomocą formularza elektronicznego systemu WITKAC Stypendia dostępnego pod następującym adresem: https://poznan.estypendia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23 lipca 2021 r. do g. 15.30.

Wygenerowane w systemie WITKAC Stypendia, wydrukowane potwierdzenie złożenia wniosku należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mail: stypendia@um.poznan.pl, w terminie do 3 dni od daty złożenia wersji elektronicznej wniosku, jednak nie później niż do 26 lipca 2021 r. g. 15.30 lub złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (parter) przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w terminie do 3 dni od daty złożenia wersji elektronicznej wniosku, jednak nie później niż do 26 lipca 2021 r. g. 15.30.

Za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia wniosku do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę e-mail: stypendia@um.poznan.pl. Skan musi wpłynąć na właściwą skrzynkę do 26 lipca 2021 r. g. 15.30. W przypadku potwierdzenia złożenia wniosku przesłanego pocztą decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miasta Poznania.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Mazur Anna
Data wytworzenia informacji: 2021-07-05
Opis zmian: korekta tekstu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Mazur
Data i godzina publikacji: 2021-07-05 08:31