Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 72/2019 na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2019 w zakresie zadań priorytetowych nr 1,2,3,4,5,6.

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kultury

Data obowiązywania

od 2019-08-30 do 2019-12-31

Treść

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 72/2019 ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 28.06.2019 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2019 w zakresie zadań priorytetowych nr 1,2,3,4,5,6.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Bernadeta Jaśkowiak
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-30 12:59 - wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)