Komunikat: Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kultury

Data obowiązywania

od 2014-03-21 do 2014-03-27

Treść

        Poznań, dnia 21.03.2014 r. (data zamieszczenia)

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

130314-3173

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 Nr 234, poz. 1536 j.t.)

Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Poznania i jego mieszkańców

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

"Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym"

Nazwa oferenta:

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "GNIAZDO"

Termin realizacji zadania:

31.03. 2014 r. - 27.06.2014 r.               

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

8.000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Rafała Ratajczaka (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel: 61 87 85 450., email: rafal_ratajczak@um.poznan.pl

w terminie do 27.03.2014 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

                                DYREKTOR                                      WYDZIAŁU KULTURY I DZIEDZICTWA

                                    Robert Kaźmierczak

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Bojarska
ostatnia zmiana w dniu 2014-03-20 11:41 - Wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)