Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Obsługi Urzędu


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Obsługi Urzędu

Komunikat Termin ważności

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie instalacji rozsączajacej i odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu działki ewid. 3/16 ark. 1 obręb Górczyn miasto Poznań.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie instalacji rozsączajacej i odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu działki ewid. 3/16 ark. 1 obręb Górczyn miasto Poznań. PO.ZUZ. 4.4210.258.4.2022.HŁ

od 2022-05-18 do 2022-05-25

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na na wykonanie niecki bioretencyjnej z wylotem oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na terenie działek ewid. nr 76 i 77 arkusz 11 obręb Jeżyce Miasto Poznań.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na na wykonanie niecki bioretencyjnej z wylotem oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na terenie działek ewid. nr 76 i 77 arkusz 11 obręb Jeżyce Miasto Poznań. PO.ZUZ.4.4210.261.3.2022.MTN

od 2022-05-18 do 2022-05-25

Informacja dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch ciągów drenażowych i usługi wodne na terenie działki nr 27/21 obr. Łazarz, M.Poznań.

Informacja dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch ciągów drenażowych i usługi wodne na terenie działki nr 27/21 obr. Łazarz, M.Poznań. PO.RUZ.4210.76.2022.ML.3

od 2022-05-18 do 2022-06-01

Ogłoszenie dot. uznania za zmarłego p. Cyryl Leszek Punda.

Ogłoszenie dot. uznania za zmarłego p. Cyryl Leszek Punda. I Ns 1084/21

od 2022-05-18 do 2022-08-19

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Joanna Ćwiertniak w osobie p. Stefan Kowalski.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Joanna Ćwiertniak w osobie p. Stefan Kowalski. VII Nc 1118/20

od 2022-05-18 do 2022-06-20

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Marek Sobiesiak w osobie p. Stefan Kowalski.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Marek Sobiesiak w osobie p. Stefan Kowalski. VII Nc 660/21

od 2022-05-18 do 2022-06-20

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Grażyna Świtalska w osobie p. Stefan Kowalski.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Grażyna Świtalska w osobie p. Stefan Kowalski. VII Nc 1141/20

od 2022-05-18 do 2022-06-20

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Marta Skubel w osobie r.pr. Marcin Miśkiewicz.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Marta Skubel w osobie r.pr. Marcin Miśkiewicz. I Ns 134/22

od 2022-05-18 do 2022-06-20

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Romuald Ratajczak w osobie r.pr. Kamil Płowucha.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Romuald Ratajczak w osobie r.pr. Kamil Płowucha. IV RC 301/21

od 2022-05-18 do 2022-05-30

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla Fresh Mexican Grill Sp.z o.o. w osobie r.pr. Cyprian Sowiak.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla Fresh Mexican Grill Sp.z o.o. w osobie r.pr. Cyprian Sowiak. II Co 28/22

od 2022-05-18 do 2022-06-20

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Bartosz Mikołaj Nawrot w osobie adw. Barbara Wielińska- Shamanda.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Bartosz Mikołaj Nawrot w osobie adw. Barbara Wielińska- Shamanda. III Nsm 115/22

od 2022-05-18 do 2022-06-01

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Katarzyna Złotowska w osobie r.pr. Jowita Stern- Walkowiak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Katarzyna Złotowska w osobie r.pr. Jowita Stern- Walkowiak. I Nc 1484/20

od 2022-05-17 do 2022-06-20

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód z terenu zakładu H. Cegielski- Fabryka Pojazdówy Szynowych Sp.z o.o. Poznań ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód z terenu zakładu H. Cegielski- Fabryka Pojazdówy Szynowych Sp.z o.o. Poznań ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229. PO.ZUZ.4.4210.198.3.2022.MF

od 2022-05-17 do 2022-05-24

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na likwidację układu skrzynek rozsączających na terenie działki ewid. nr 3/16 ark. 1 obręb Górczyn m. Poznań.

Informacja dot. pozwolenia wodnoprawnego na likwidację układu skrzynek rozsączających na terenie działki ewid. nr 3/16 ark. 1 obręb Górczyn m. Poznań. PO.ZUZ.4.4210.363.2.2022.AD

od 2022-05-17 do 2022-05-24

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Magdalena Lebioda w osobie r.pr. Jowita Stern- Walkowiak.

Zarządzenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Magdalena Lebioda w osobie r.pr. Jowita Stern- Walkowiak. I Nc 2852/19

od 2022-05-17 do 2022-06-20

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Dariusz Mikołajczyk w osobie adw. Ewelina Pernet-Szóstak.

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Dariusz Mikołajczyk w osobie adw. Ewelina Pernet-Szóstak. IV Nsm 1537/19

od 2022-05-17 do 2022-06-20

Obwieszczenie dot. terminu opisu i oszacowania nieruchomości położonej: os. Zwycięstwa 14/135 Poznań.

Obwieszczenie dot. terminu opisu i oszacowania nieruchomości położonej: os. Zwycięstwa 14/135 Poznań. Km 2517/21 i inne

od 2022-05-17 do 2022-07-19

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Przemyslaw Pytlas w osobie adw. Marcin Bojanowski.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Przemyslaw Pytlas w osobie adw. Marcin Bojanowski. VII Ns 442/19

od 2022-05-17 do 2022-06-20

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Łukasz Konarczyk w osobie adw. Marzena Tajsner.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu p. Łukasz Konarczyk w osobie adw. Marzena Tajsner. V C 1099/20

od 2022-05-17 do 2022-06-20

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Wiktoria Herrman w osobie r.pr. Joanna Kopania.

Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu p. Wiktoria Herrman w osobie r.pr. Joanna Kopania. I X Ns 1038/21

od 2022-05-16 do 2022-06-17