Oferta: ds. nadzoru inwestorskiego

Data publikacji: 2022-09-14
Nr ref.: OUr/223/2022
Wydział: Wydział Obsługi Urzędu
Stanowisko: ds. nadzoru inwestorskiego
Informacje dodatkowe: (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)

Zakres podstawowych czynności

 • planowanie robót budowlanych, w tym tworzenie harmonogramów prac remontowych
 • nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów obiektów
 • nadzór nad usuwaniem awarii
 • udział w przeglądach i odbiorach obiektów i robót budowlanych
 • przygotowywanie zleceń i umów na wykonanie remontów i inwestycji
 • nadzór nad reklamacjami zgłaszanymi w ramach gwarancji wykonanych robót
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • współpraca z brokerem ubezpieczeniowym w zakresie zgłaszania szkód

Wymagania obowiązkowe

 • średnie lub wyższe wykształcenie techniczne
 • przynajmniej 3-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego
 • co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą inwestycji lub remontów
 • znajomość prawa budowlanego oraz Katalogu Nakładów Rzeczowych 
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz sporządzania kosztorysów
 • umiejętność obsługi programu NORMA i pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
 • doświadczenie na stanowisku kierownika projektu
 • doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi  
 • umiejętność obsługi programu AutoCad

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • możliwe wykonywanie czynności na wysokości powyżej 3 m
 • praca administracyjna przy komputerze oraz wyjścia poza miejsce pracy
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2022-10-09.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Ajchsztet
Data wytworzenia informacji: 2022-09-14 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Ajchsztet
Data i godzina publikacji: 2022-09-14 12:08