Oferta: ds. rozliczeń wynagrodzeń

Data publikacji: 2021-09-15
Nr ref.: OR/176/2021
Wydział: Wydział Organizacyjny
Stanowisko: ds. rozliczeń wynagrodzeń
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo do ok. marca 2023 roku

Zakres podstawowych czynności

  • naliczanie wynagrodzeń, w tym, miedzy innymi: wprowadzanie odpowiednich danych do systemu KSAT, obliczanie zasiłków chorobowych i opiekuńczych przeliczanie wynagrodzeń i weryfikacja list podstawowych
  • przygotowywanie przelewów
  • naliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych, premii, prowizji, wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy oraz urlop okolicznościowy
  • definiowanie, naliczanie i sporządzanie list dodatkowych
  • sporządzanie korekt wynagrodzeń
  • rozliczanie składek na Fundusz Pracy
  • sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie wynagrodzeń

Wymagania obowiązkowe

  • wykształcenie wyższe
  • doświadczenie w działach płacowych
  • wiedza z zakresu rozliczania wynagrodzeń i naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych
  • umiejętność sporządzania analiz i raportów kadrowo-płacowych
  • dobra obsługa MS Excel

Wymagania dodatkowe

  • wykształcenie na kierunkach ekonomicznych, administracja
  • kursy kadrowo-płacowe, prawo ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych
  • doświadczenie w administracji publicznej
  • umiejętność obsługi programu Płatnik

Wymagane dokumenty

  • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
  • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

  • praca administracyjna przy komputerze
  • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
  • rodzaj pracy wymaga dużej skrupulatności i dokładności
  • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie
  • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
  • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki)
  • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2021-10-11.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2021-10-04
Opis zmian: Przedłużenie terminu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2021-10-04 10:53