Komunikat: Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych miasta Poznania w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2021.

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Oświaty

Data obowiązywania

od 2021-02-22 do 2021-12-31

Treść

Zarządzeniem Nr 150/2021/P z dnia 22 lutego 2021 roku Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dagmara Antczak
Data wytworzenia informacji: 2021-02-22
Opis zmian: Aktualizacja komunikatu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Dagmara Antczak
Data i godzina publikacji: 2021-02-22 14:54