Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 59/2021 na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2021 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży"

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Oświaty

Data obowiązywania

od 2021-06-18 do 2021-12-31

Treść

Zarządzeniem Nr 516/2021/P z dnia 17 czerwca 2021 roku Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dagmara Antczak
Data wytworzenia informacji: 2021-06-17
Opis zmian: Komunikat (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Dagmara Antczak
Data i godzina publikacji: 2021-06-18 09:57