Oferta: ds. organizacji szkół i placówek oświatowych

Data publikacji: 2021-03-31
Nr ref.: OW/53/2021
Wydział: Wydział Oświaty
Stanowisko: ds. organizacji szkół i placówek oświatowych

Zakres podstawowych czynności

 • sprawowanie nadzoru nad podległymi szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie organizacji oraz budżetu w części dotyczącej wynagrodzeń, ich pochodnych i odpisów
 • przygotowanie sprawozdań i informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych
 • przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania decyzji związanych z lokalizacją, tworzeniem, przekształcaniem i likwidowaniem szkół/placówek
 • współuczestnictwo w ocenie pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji do szkół i placówek oświatowych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • minimum roczny staż pracy
 • doświadczenie na stanowiskach administracyjnych w obszarze oświaty lub na stanowiskach finansowo-ekonomicznych
 • znajomość prawa oświatowego i finansów publicznych
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - Pakiet Office
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2021-04-15.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kropidłowska
Data wytworzenia informacji: 2021-03-31
Opis zmian: Ogłoszenie rekrutacyjne (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Kropidłowska
Data i godzina publikacji: 2021-03-31 13:47