Sprawozdania finansowe

Wydział Oświaty


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Oświaty

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Podstawowa kwota dotacji, wskaźniki zwiększające oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) Miasto Poznań ogłasza informację o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji  obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na 31 marca 2019 roku, wskaźników zwiększających, obliczonych na danych z roku 2018, o których mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy oraz statystyczną liczbę uczniów wg SIO na 30 września 2018. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2019-05-01 do 2025-12-31