Komunikat: Zarządzenie nr 993/2018/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Renata Szymkowiak
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-04 11:39 - wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)